{gallery}2015/02/21/01{/gallery} Gradski savjet mladih Grada Vukovara održao konstituirajuću sjednicu 21. veljače 2015. godine.

Gradsko vijeće Grada Vukovara imenovalo je Gradski savjet mladih Grada Vukovara u sastavu: Srđan Ćurčić, Marko Mlakić, Sandra Kovačević, Bruno Marić, Philip Ištuk, Kristina Ozdanovac i Igor Naletilić.

Na poziv predsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara Igora Gavrića održana je konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara 21. veljače 2015. godine kojom je do izbora vodstva tog savjetodavnog tijela predsjedavao predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara Igor Gavrić.

Članovi i članice Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara većinom su glasova za predsjednika izabrali Marka Mlakića, a za njegovu zamjenicu Sandru Kovačević.

Osim usvojenog Poslovnika o radu članovi i članice Savjeta dogovarali su i prve korake kako bi poboljšali život mladih u gradu Vukovaru.