Vijeće za prevenciju

pic tn 01Vrijedni kontakt policajci Policijske postaje Vukovar dijelili promotivne letke i plakate po osnovnim i srednjim školama u gradu Vukovaru.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam 8. Sjednicu Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

pic 01 tnVijeće za prevenciju Grada Vukovara provodi niz aktivnosti za prevenciju uništavanja javnih površina.

pic 01 tnVijeće za prevenciju Grada Vukovar za jesen priprema niz aktivnosti za prevenciju uništavanja javnih površina.

pic 01U uredu zamjenika gradonačelnika Željka Pinjuha održan sastanak Grad Vukovar – MUP – UNDP.

Sukladno prethodnom zaključku Vijeća za prevenciju 25. ožujka 2012. godine održan je prvi sastanak Savjeta za sigurnost cestovnog prometa u Gradu Vukovaru na kojemu su sudjelovali predstavnik PP Vukovar Zoran Cvetković i predstavnik Grada Vukovara Dražen Čulig.

pic 01 tnDrugi po redu radni sastanak predstavnika Vijeća za prevenciju kriminaliteta Županije vukovarsko-srijemske održan je danas u Gradskoj vijećnici gradske uprave Grada Vukovara.

KLASA: 550-01/12-01/02
URBROJ: 2196/01-02-12-11

Vukovar, 24. prosinca 2012.

 

Z A P I S N I K

sa osme sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 21. prosinca 2012. u Gradskoj vijećnici s početkom u 11,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Uvod, pozdrav
2. Predstavljanje novog načelnika Policijske postaje Vukovar
3. Stanje sigurnosti i aktualna događanja
4. Kampanja „Čuvajmo naše"
5. Razno

U radu osme sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom rujna 2010. godine:

1. ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
2. ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
4. RUŽICA TULIĆ, dipl. iur. Voditeljica Odsjeka za rad, zdravstvo i socijalnu skrb u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica
5. JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, članica
6. VIKTORIJA BRAJKOVIĆ, nazočna u ime ANA HIRJOVATI, dipl. iur., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
7. MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec., predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član

Odsutni:

1. IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
2. dr. NIKOLA DROBNJAK, Opća bolnica Vinkovci, član
3. dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, članica
4. ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
5. JUGOSLAV HOLIK, nazočan u ime IVANA MARIJANOVIĆA, dipl. oec. tajnika Županijske komore u Vukovaru, ovlašteni član

Ostali prisutni:

1. Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika
2. Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama
3. Damir Golub, Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar
4. Selena Nujić, Gimnazija Vukovar
5. Marina Bukal,Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
6. Goran Rihelj, Agencija Pozitiva
7. Milica Marić, OŠ Siniše Glavaševića
8. Martina Pavković, OŠ Siniše Glavaševića
9. Nebojša Uglik, Mirovna grupa mladih Dunav „YPGD"
10. Karolina Šoš Živanović, Proni Centar za socijalno podučavanje
11. Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar

Gradonačelnik Željko Sabo otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne članove i članice Vijeća i goste te upoznao prisutne s dnevnim redom Sjednice. Dnevni red usvojen je jednoglasno.

Gradonačelnik Željko Sabo uručio je Zahvalnicu bivšem načelniku Policijske postaje Vukovar za izniman doprinos u razvoju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru.

Načelnik policijske postaje Miro Bradić upoznao govorio je o stanju sigurnosti u i aktualnim događanjima u gradu Vukovaru (prezentacija Policijske postaje Vukovar s relevantnim podacima priložena je uz ovaj zapisnik kao njegov sastavni dio).

Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama prezentirao je rezultate i aktivnosti kampanje „Čuvajmo naše". Trenutačno se u gradu provodi završetak kampanje kroz podjelu letaka i plakata po osnovnim i srednjim školama.

Načelnik policijske postaje Miro Bradić – zatvara Sjednicu.

Zapisnik vodio
Siniša Mitrović,
viši referent za razvoj civilnog društva,
rad s mladima i nacionalnim manjinama

Predsjednik Vijeća za prevenciju
Željko Sabo,
gradonačelnik Grada Vukovara

KLASA: 550-01/12-01/02   
URBROJ: 2196/01-02-12-3

Vukovar, 15. ožujka 2012.

Z A P I S N I K

sa sedme sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 14. ožujka 2012. u Gradskoj vijećnici s početkom u 12,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

1.    Uvod, pozdrav
2.    Stanje sigurnosti i aktualna događanja
3.    Razno

U radu sedme sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom rujna 2010. godine:

1.    ŽELJKO PINJUH, nazočan u ime ŽELJKA SABOA, teologa, gradonačelnika Grada Vukovara, predsjednik
2.    ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3.    JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, članica
4.    ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
5.    MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec., predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član
6.    ANA HIRJOVATI, dipl. iur., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
7.    JUGOSLAV HOLIK, nazočan u ime IVANA MARIJANOVIĆA, dipl. oec. tajnika Županijske komore u Vukovaru, ovlašteni član
8.    SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, članOdsutni:
1.    IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
2.    dr. NIKOLA DROBNJAK, Opća bolnica Vinkovci, član
3.    RUŽICA TULIĆ, dipl. iur. Voditeljica Odsjeka za rad, zdravstvo i socijalnu skrb u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica
4.    dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, članicaOstali prisutni:
1.    Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika
2.    Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama
3.    Damir Golub, Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar
4.    Nada Kemešić, Ekonomska škola Vukovar
5.    Katica Maćešić, OŠ Mitnica Vukovar
6.    Zlata Ćatović, Strukovna škola Vukovar
7.    Branko Tošić, Strukovna škola Vukovar
8.    Goran Rihelj, Agencija Pozitiva
9.    Marina Bukal, Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
10.    Selena Nujić, Gimnazija Vukovar
11.    Milica Marić, OŠ Siniše Glavaševića
12.    Sanja Držaić Medo, OŠ Nikole Andrića
13.    Martina Pavković, OŠ Siniše Glavaševića
14.    Andreja Magoč Simoni, OŠ Antuna Bauera
15.    Saša Bjelanović, Mirovna grupa mladih Dunav „YPGD“

Zamjenik gradonačelnika Željko Pinjuh otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne članove i članice Vijeća i goste te upoznao prisutne s dnevnim redom Sjednice. Dnevni red usvojen je jednoglasno.

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić – zamjenik predsjednika Vijeća upoznao je prisutne s podacima koji govore o padu broja kaznenih djela i prometnih nezgoda, ali da je pomalo zabrinjavajuća činjenica što se pojavljuju razbojništva, odnosno djela počinjena od maloljetnika, uz uporabu oružja. Dogodila su se dva razbojništva i tri krađe u siječnju te jedno razbojništvo i jedan pokušaj teške krađe u veljači, a svi počinitelji su pronađeni.

Načelnik je izrazio zabrinutost za budućnost maloljetnih počinitelja kaznenih djela zbog njihovog evidentiranja, a koje će im biti prepreka za zapošljavanje u različitim službama te mogu imati problema i u Europskoj uniji.

Naglasio je kako još ima prostora za prevenciju i uključivanje institucija i udruga poput udruge Korak po korak koja provodi CAP program. Ključno je još snažnije angažiranje svih mjerodavnih. Ohrabrujući je podatak da do sad nije zabilježen niti jedan slučaj tučnjave učenika od početka ove školske godine.

Katica Maćešić, OŠ Mitnica Vukovar – Dodaje kako treba nastaviti s započetim sastancima predstavnika srednjih škola. Ukazuje na pojavu otuđivanja stvari kod mlađe djece koji je u porastu.

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić – Obavještava kako su obavljeni razgovori  s načelnicima općina kojima je ponuđena pomoć i poziv na sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru kako bi i oni započeli s preventivnim programima. Naglašava kako je ovo posebno bitno iz razloga što postoje određene razlike u ponašanju među učenicima iz sela i grada.

Ana Hirjovati, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar – Informira prisutne da je Centar obaviješten o događajima i da provodi nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi te provodi mjere koje odredi sud. Značajno bi bilo i angažiranje Obiteljskog centra u Vukovaru koji će se baviti dijelom te problematike u suradnji s udrugama i institucijama koje su već polučile određene rezultate na tom planu. Timovi centra surađuju sa stručnim osobljem škola, a ono što nam nedostaje je „Škola za roditelje“ odnosno predavanja za roditelje.

Andreja Magoč Simoni, OŠ Antuna Bauera – Naglašava kako sve škole imaju preventivni program i roditeljske sastanke. Problem je odaziv roditelja jer se u pravilu najčešće odazivaju roditelji djece koja su ionako uzorna ponašanja.

Goran Rihelj, Agencija Pozitiva – Napominje kako bi trebalo razmisliti o tome koje su želje i potrebe mladih, a što im nudimo kao alternativu? Navodi kako bi pomoglo istraživanje koje bi ispitalo nove potrebe. Predlaže i organiziranje sportskih natjecanja među školama. Zaključuje kako bi uzori djeci trebali biti uspješni mladi ljudi, a trenutačno su to oni problematični.

Sanja Držaić Medo, OŠ Nikole Andrića – Potrebno je pokrenuti roditelje jer bez njih ne možemo ništa. Primjećuje da djeci nedostaje roditeljske ljubavi i treba osmisliti projekte koji bi imali u sebi i tu komponentu.

Jasna Kolar, pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Naglašava kako je današnjim roditeljima izuzetno teško, ali dodaje da ne treba „dignuti ruke“. Ono što primjećuje je nemoć i neznanje roditelja te da djeca ne razumiju vrijednosti poput novca.

Željko Pinjuh, zamjenik gradonačelnika – Poziva prisutne da se jave sa svojim prijedlozima i slobodno ih pošalju Vijeću za prevenciju.

Ante Lohinski, ravnatelj Doma zdravlja Vukovar – Podsjeća da postoji njihova patronažna služba koja radi predavanja u OŠ na temu stupanja u spolne odnose i daju savjete kako raditi s djecom s posebnim problemima poput dijabetesa. Predlažu i pokretanje savjetovanja za trudnice koje žele prekinuti trudnoću.

Pod točkom razno načelnik PP Vukovar predložio je da se u Savjet za sigurnost prometa, koji broji tri člana, umjesto osobe iz HAK-a imenuje predstavnika tvrtke Komunalac. Pojasnio je kako je cilj usredotočiti se na lokalne prometnice, a tvrtka Komunalac radi na održavanju i realizaciji projekata Grada Vukovara kad su lokalne prometnice u pitanju te je to logičan izbor. Prijedlog je jednoglasno usvojen i ide u daljnju proceduru.

Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika – Predlaže da se do kraja tjedna pošalje upitnik svim nazočnima kako bi se došlo do ideja i odgovora na problematiku razbojništva i krađa od strane maloljetnih osoba. Prijedlog je prihvaćen i pokreće se njegova realizacija.

Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama obavijestio je prisutne o projektima koje podupire i planira Grad Vukovar. Jedan od značajnijih je onaj s udrugom Korak po korak, a drugi će biti realizirani tijekom ljeta s lokalnim udrugama mladih i za mlade.

Željko Pinjuh, zamjenik gradonačelnika – zatvara Sjednicu i još jednom poziva nazočne da se jave sa svojim idejama koje možemo zajednički realizirati.

Zapisnik vodio                         
Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama                   

Predsjednik Vijeća za prevenciju
Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara

Sedma sjednica Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru održana je 14. ožujka 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara pod vodstvom zamjenika gradonačelnika Željka Pinjuha.