Vijeće za prevenciju
Klasa: 550-01/09-01/01
Urbroj: 2196/01-02-10-15                    
Vukovar, 04. listopada 2010.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

2. Sjednicu
Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru
za
13. listopada 2010. (srijeda) u 10,00 sati


Sjednica će se održati u Hotelu „Lav“ u Vukovaru gdje je planiran radni susret i zajednički ručak za sve sudionike.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Uvod, pozdrav i predstavljanje sudionika
2. Predstavljanje rezultata stručnih skupina
3. Predstavljanje rezultata operativnog tima
4. Radni susret – izrada konkretnih smjernica za plan prevencije
5. Razno


Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Klasa: 550-01/09-01/01
Urbroj: 2196/01-02-10-9
Vukovar, 06. svibnja 2010.


Z A P I S N I K


sa Prve sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 28. travnja 2010. s početkom u 10,00 sati, sa slijedećim dnevnim redom:

1.    Uvod, pozdrav, predstavljanje sudionika i predstavljanje partnerskog projekta Centra za mir Osijek, Grada Vukovara i policije za razvoj Vijeća za prevenciju
2.    Usvajanje prijedloga načina rada Vijeća i uloge članova Vijeća
3.    Formiranje operativnog tima za realizaciju
4.    Definiranje prioritetnih problema / područja na kojima će se raditi tijekom ove godine
5.    Donošenje odluke o projektu Grada Vukovara i UNDP-a "Fitnes na otvorenom"
6.    Razno

U radu prve sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom veljače ove godine:

1.    ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
2.    ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3.    ANA HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
4.    ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
5.    MIRJANA HORVAT, dipl. iur. Pomoćnica predstojnice u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica
6.    IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
7.    SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
8.    NELA VENCEL, nazočna u ime JASNE KOLAR, dipl. oec. pročelnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
9.    JUGOSLAV HOLIK, nazočan u ime IVANA MARIJANOVIĆA, dipl. oec. tajnika Županijske komore u Vukovaru

Odsutni:
1.    MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec. predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član - opravdano
2.    dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, član - opravdano
3.    dr. NIKOLA DROBNJAK, voditelj Centra za prevenciju zlouporaba droga i izvanbolničko liječenje VSŽ, član – opravdano

Ostali prisutni:
1.    Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika
2.    Siniša Mitrović, viši stručni referent za razvoj civilnog društva i rad s mladima
3.    Krunoslav Katić, UNDP- koordinator projekta sigurnost u zajednici
4.    Snježana Kovačević, predstavnik Centra za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
5.    Igor Đorđević, predstavnik Centra za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
6.    Dijana Antunović Lazić - Europski dom Vukovar,
7.    Karolina Šoš - Proni centar za socijalno podučavanje/voditeljica Info-centra za mlade

Uvod, pozdrav, predstavljanje sudionika i predstavljanje partnerskog projekta Centra za mir Osijek, Grada Vukovara i policije za razvoj Vijeća za prevenciju.

Gradonačelnik Željko Sabo - predsjednik Vijeća, pozdravio je Vijeće i otvorio uvodnu raspravu o trenutačnoj situaciji kada je u pitanju sigurnost u Gradu Vukovaru posebno se osvrnuvši na probleme različitih poroka, od alkoholizma do kockanja, i njihovim posljedicama na pojedince i društvo u cjelini.

Članovi Vijeća također su iznijeli svoje viđenje trenutačne situacije kada je u pitanju sigurnost u našem gradu. Uočen je porast nasilja u obitelji, posebice zbog utjecaja alkohola koji je inače i istaknut kao dominantan problem u našem gradu pa je stoga naglašena prevencija navedenog problema. Svi su članovi Vijeća suglasni da je međusobna suradnja i potpora presudna ako želimo prevenirati probleme i učiniti našu zajednicu sigurnim i kvalitetnim mjestom za život na radost svih naših sugrađanki i sugrađana.

Centar za mir iz Osijeka predstavio je svoj partnerski projekt s Gradom Vukovarom pod nazivom "Građani, policija i lokalna uprava zajedno prema participatornoj demokraciji – izgradnja kapaciteta zajednice za konsenzus”.

1.    Usvajanje prijedloga načina rada Vijeća i uloge članova Vijeća

Predložen je i jednoglasno usvojen prijedlog da se sjednice Vijeća održavaju najmanje tri (3) puta godišnje. Nadalje, predloženo je da se nakon utvrđenih prioriteta rada obvezno uključuju vanjski suradnici i suradnice. Za formiranje provedbenih timova usvojena je „shema ponuđena od strane Centra za mir“ koja se nalazi u privitku ovog izvješća.

2.    Formiranje operativnog tima za realizaciju

Predložen je i jednoglasno usvojen prijedlog za formiranje Koordinacijskog tima Vijeća. Koordinacijski tim Vijeća tim je za realizaciju, koji će analizirati probleme i raditi na njihovu rješavanju. Koordinacijskim tim Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru čine:

1.    Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika
2.    Ivan-Branimir Vrdoljak, Koordinator za kontakt policajce
3.    Krunoslav Katić, UNDP - koordinator projekta sigurnost u zajednici
4.    Snježana Kovačević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
5.    Igor Đorđević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
6.    Dijana Antunović Lazić, tajnica Europskog doma Vukovar
7.    Karolina Šoš, Proni centar za socijalno podučavanje/Voditeljica Info-centra za mlade
8.    Siniša Mitrović, Grad Vukovar, viši stručni referent za razvoj civilnog društva i rad s mladima

3.    Definiranje prioritetnih problema / područja na kojima će se raditi tijekom ove godine

Predložen je i jednoglasno usvojen prijedlog daVijeće tijekom 2010. godine suradnički radi na dva prioritetna problema – Nasilje u obitelji i alkoholizam mladih.

4.    Donošenje odluke o projektu Grada Vukovara i UNDP-a "Fitnes na otvorenom"

Predložen je i jednoglasno usvojen prijedlog da se ide u realizaciju projekta Grada Vukovara i UNDP-a „Fitnes na otvorenom“. Realiziranjem projekta započinje rad na drugom prioritetnom problemu – Alkoholizam mladih.

Zapisnik vodio,
Siniša Mitrović
Viši stručni referent za razvoj civilnog društva
i rad s mladima


Predsjednik Vijeća za prevenciju
Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara

Klasa: 550-01/09-01/01
Urbroj: 2196/01-02-10-7                    
Vukovar, 19. travnja 2010.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

1. Sjednicu
Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru
za
28. travnja 2010. (srijeda) u 10,00 sati


Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED


1.    Uvod, pozdrav, predstavljanje sudionika i predstavljanje partnerskog projekta Centra za mir Osijek, Grada Vukovara i policije za razvoj Vijeća za prevenciju
2.    Usvajanje prijedloga načina rada Vijeća i uloge članova Vijeća
3.    Formiranje operativnog tima za realizaciju
4.    Definiranje prioritetnih problema / područja na kojima će se raditi tijekom ove godine
5.    Donošenje odluke o projektu Grada Vukovara i UNDP-a "Fitnes na otvorenom"
6.    Razno

U privitku Vam šaljemo projektni prijedlog i upitnik za koji molimo da ga ispunite i donesete na Sjednicu.


Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog

2019
Prva sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Druga sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Treća sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik

 

Prva sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Druga sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Treća sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Četvrta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Peta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Šesta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Sedma sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Osma sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Deveta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Deseta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Jedanesta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Dvanaesta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Trinaesta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik

Koordinacijski tim Vijeća tim je za realizaciju, koji će analizirati probleme i raditi na njihovu rješavanju, a njegova uloga je i potpora gradonačelniku u planiranju i pripremi sjednica Vijeća, rad na promociji Vijeća, kontakt s građanima i građankama, praćenje i potpora operativnim grupama te rad na razvoju Vijeća.

 

Pic_01_tnGrad Vukovar prepoznat kao dobar primjer korisnika sredstava iz MGD-F programa.

Udruga roditelja Korak po korak u suradnji s Gradom Vukovarom i Vijećem za prevenciju Grada Vukovara organizira radionicu Prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru

djeluje pri gradskoj upravi kao koordinacijsko tijelo koje okuplja predstavnike/ce različitih institucija, organizacija civilnog društva i građana/ki koji suradnički rade na ciljevima razvoja prevencije kriminaliteta i poboljšanja kvalitete života na području Grada Vukovara te na većoj sigurnosti građana i građanki, materijalnih dobara i zajednice u cjelini.

Vijeće kroz svoj rad jača suradnju javnog i civilnog sektora u prevenciji nasilja, ovisnosti i drugih problema/izazova zajednice koji se tiču mira i sigurnosti.

 

Aktivnosti Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

ü  Istražuje probleme i potrebe zajednice

Šarolik sastav Vijeća i dijalog okupljenih stručnjaka/kinja, omogućuje stvaranje jasnije slike o zajednici i njezinim konkretnim problemima/izazovima. Istraživanje problema i potreba prvi je korak u radu Vijeća. Podaci se prikupljaju izravno od građana/ki ili istraživanjem statističkih podataka kako bi Vijeće radilo na stvarnim problemima/izazovima zajednice. Građane/ke i marginalizirane skupine moguće je dodatno propitati pomoću anketa ili intervjua koje provode animirani volonteri/ke.

ü  Predlaže ad-hoc aktivnosti prevencije

Neki od problema zajednice mogu biti urgentni i treba ih što žurnije rješavati. Vijeće ima mogućnosti na takve potrebe reagirati na redovnim ili izvanrednim sastancima uz donošenje prijedloga aktivnosti kojima će se odgovarati na nastali problem.

ü  Izrađuje plan prevencije za duže razdoblje (1-2 godine)

Kako bi se osigurao kontinuitet rada i kvalitetan odgovor na potrebe u zajednici,  Vijeće određuje prioritete rada i okuplja relevantne dionike za rješavanje određenog problema te predlaže preventivne aktivnosti za postizanje željenog učinka. Plan prevencije donosi se konsenzusom svih uključenih, a sadržajno obuhvaća analizu problema, ciljeve i očekivane rezultate, konkretne aktivnosti, vremenski rok i odgovorne osobe za provedbu.

ü  Formira stručne skupine

Na osnovu definiranih problema od strane Vijeća za prevenciju, Vijeće okuplja stručne i kompetentne osobe  koje zajednički promišljaju i izrađuju preporuke za odgovaranje na konkretne probleme. Stručne skupine sudjeluju u provedbi predloženih mjera i aktivnosti.

ü  Predlaže izmjene/dopune javnih politika i propisa

Vijeće u svom radu može ukazati na potrebu pažljivije provedbe i/ili promjene određenih javnih politika i propisa, posebno onih koje se odnose na lokalnu zajednicu (npr. Odluka o komunalnom redu).

ü  Informira i angažira građane/ke i skupine građana/ki u aktivnostima prevencije

Najvažniji dio rada Vijeća odnosi se na kontinuirano promoviranje Plana prevencije i umrežavanje građana/ki i institucija na zajednički rad u provedbi Plana prevencije. Vijeće osobno potiče marginalizirane skupine i one na koje se problem direktno odnosi na aktivno sudjelovanje. Vijeće osigurava medijsku podršku u provedbi aktivnosti.

ü  Redoviti sastanci Vijeća

Kako bi se osigurao kontinuitet rada Vijeće za prevenciju sastaje se najmanje tri (3) puta godišnje i po potrebi. Vijećem predsjedava gradonačelnik/ca ili njegov/a zamjenik/ca. Sjednice Vijeća prilike su za nove prijedloge poboljšanja i učinkovitosti rada i suradnje.

 

Centar za mir planer VUKOVAR.pdf

flyer vijeca- vukovar.pdf

LOgo Vukovar radni 2 - novi.pdf

Smjernice prevencije u gradu Vukovaru
Proces izrade Plana prevencije započeo je s definiranjem prioritetnih problema/izazova na kojima će Vijeće za prevenciju raditi u periodu od 2 godine. Prioriteti su dodatno istraženi kroz ispitivanje potreba zajednice uz pomoć volontera/ki, a osnovne preporuke koje su proizašle iz rezultata istraživanja su:
•    Provoditi kontinuiranu promociju s ciljem prepoznavanja različitih oblika nasilja, uzroka i posljedica te zagovaranja nenasilnog rješavanja problema.
•    Identificirati ključne postojeće nositelje programa s ciljem smanjenja stope nasilja i ovisnosti te poticanje njihove bolje koordinacije.
•    Poticati i provoditi programe građanskog odgoja (izgradnja stavova i vještina odgovornog građanstva, uvažavanje različitosti, socijalne osjetljivosti, nenasilja i volontiranja) djece u školi kroz suradnju udruga i škola.
•    Uspostaviti modele kontinuirane prevencije i stručne pomoći (koji nedostaju), a koji će doprinijeti smanjenu stope nasilja i ublažavanju posljedica (npr. stručno savjetovalište, obiteljski centar, SOS telefon i sl.)
Nakon istraživanja Vijeće za prevenciju okupilo je stučne skupine koje su kroz akcijske korake planirale aktivnosti i provedbu Plana prevencije.