Sjednice gradskog vijeća

Održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojem je 18 vijećnika postavilo pitanje gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi.

Održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojem je 20 vijećnika postavilo pitanje gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi.

Održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojem je 18 vijećnika postavilo pitanje gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi.

Održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojem je 14 vijećnika postavilo pitanje gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi.


Održana je 17. Sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika. 7 vijećnika postavilo je pitanje gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi

pic 01Održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika, a na kojemu je 18 vijećnika postavilo pitanje gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi i suradnicima.

pic 04Održana je 15. sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara, kojoj je prethodio aktualni sat na kojemu je jedanaest vijećnika postavilo pitanja zamjenicima gradonačelnika Grada Vukovara.

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 4. rujna 2018., izglasano je i usvojeno 9 akta.

pic 04Održana je 14. sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara, kojoj je prethodio aktualni sat na kojemu je sedamnaest vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Ivanu Penavi.

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 6. srpnja 2018., izglasano je i usvojeno 4 akta.