Sjednice gradskog vijeća

34. Sjednici Gradskoga vijeća Grada Vukovara prethodio je Aktualni sat na kojemu je 13  vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku.

33. Sjednici Gradskoga vijeća Grada Vukovara prethodio je Aktualni sat na kojemu je 7  vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku.

32. Sjednici Gradskoga vijeća Grada Vukovara prethodio je Aktualni sat na kojemu je 13  vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku.

Sjednici Gradskoga vijeća Grada Vukovara prethodio je Aktualni sat na kojemu je 11  vijećnika postavilo pitanja.

Gradsko vijeće Grada Vukovara održalo je još jednu elektronsku sjednicu

Uslijed epidemije koronavirusa, Gradsko vijeće Grada Vukovara održalo je sjednicu elektronskim putem sukladno mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom na kojemu je 8 vijećnika postavilo pitanje.

Održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika. Od 19 prisutnih vijećnika, gradonačelniku je postavilo pitanje njih 3.

Održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika na kojem je 8 vijećnika postavljalo pitanja.