Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, 5. srpnja 2016. (utorak) u 9,00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici, soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 2015. godinu u području kulture i tehničke kulture
(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Sekulić)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 2015. godinu u području sporta i sportskih manifestacija
(Izvjestitelji: K. Raguž i A. Živanović)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 2015. godinu u područjima ostalih korisnika, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti i udruga ostalih područja od interesa za Grad Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i A. Živanović)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
(Izvjestitelji: K. Raguž i J. Ivančić)
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjih zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu
(Izvjestitelji: K. Raguž i J. Ivančić)
7. Donošenje Odluke o osnivanju Javne ustanove Sportski objekti Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i gradonačelnik)
8. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.