Tajništvo

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 25. veljače 2015. (srijeda), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 30. siječnja 2015. (petak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 5. prosinca 2014. (petak), sa početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 12. studenoga 2014. (srijeda), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 15. listopada 2014. (srijeda), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 18. rujna 2014. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. kolovoza 2014. (četvrtak), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za28. ožujka 2014. (petak), sa početkom u 8.00 sati.

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2014. godini.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 3. ožujka 2014. (ponedjeljak), sa početkom u 10.00 sati.