Tajništvo

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 20. siječnja 2016. (srijeda), sa početkom u 9.00 sati.

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. prosinca 2015. (ponedjeljak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. listopada 2015. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 10. rujna 2015. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 17. kolovoza 2015. (ponedjeljak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. lipnja 2015. (ponedjeljak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. svibnja 2015. (petak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 23. travnja 2015. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 30. ožujka 2015. (ponedjeljak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 8. Tematsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 5. ožujka 2015. (četvrtak), sa početkom u 11.00 sati.