Tajništvo
Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 2. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 06. travnja 2011. (srijeda) u 10,00 sati

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 1. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 28. ožujka 2011. (ponedjeljak) u 10,00 sati

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2011. godini

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2012. godini

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2010. godini

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2009. godini

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2015. godini.

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća