Savjet mladih Grada Vukovara

pic 01 tnČlanice Savjeta mladih sudjelovale su na konferenciji „Mobilnost, informiranje i savjetovanje mladih", održanoj u Hrvatskom saboru na Europski dan informiranja mladih; 17. travnja.

U ponedjeljak, 8. travnja 2013., održana je svečanost završetka projekta obnove pročelja Radničkog doma na kojoj su sudjelovale i članice Savjeta mladih Grada Vukovara, Slađana Trbulin i Kristina Glumac.

pic tn 01Održan trening za mlade na temu (Lokalna) Politika za mlade: otkuda, za koga, s kim i kako? Trening se održao u Rijeci od 3. do 7. travnja 2013. godine uz sudjelovanje mladih i predstavnika jedinice lokalne (regionalne) samouprave.

pic tn 01Dokumenti - Gradski program za mlade grada Vukovara i Operativni plan koji prati provedbu istog, rezultat su napornoga rada organizacija civilnog društva u suradnji s mladima, relevantnim institucijama i udrugama s područja grada Vukovara.

pic tn 01Članica Savjeta mladih Grada Vukovara, Kristina Glumac, sudjelovala je na predstavljanju rezultata istraživanja „Škola i socijalna integracija mladih u Vukovaru"

pic_01U Vinkovcima je održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije koji broji 11 članova. Ovo savjetodavno tijelo imat će pravo glasa na sjednicama Županijske skupštine sa svojim prijedlozima, rješenjima i odlukama o čemu će županijski vijećnici moći raspravljati.

pic_02_tnU Gradskoj je vijećnici održana konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara.