Tajništvo

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 18. listopada 2019. (petak), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 30. rujna 2019. (ponedjeljak), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 30. kolovoza 2019. (petak), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 10. srpnja 2019. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 17. lipnja 2019. (ponedjeljak), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. svibnja 2019. (utorak), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 13. ožujka 2019. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. siječnja 2019. (utorak), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 18. prosinca 2018. (utorak), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 26. studenoga 2018. (ponedjeljak), s početkom u 8.00 sati.