Nakon uspješne akcije u kojoj je podijeljeno 10 tablet računala najdarovitijim učenicima vukovarskih škola sa željom da se pomogne mladim ljudima na krajnjem Istoku Republike Hrvatske u učenju i u usvajanju najnovijih saznanja putem interneta u suradnji sa LC Poreč, Lions klub Vukovar proširuje svoju humanitarnu misiju i na djecu s posebnim potrebama – djecu s poteškoćama u razvoju.

Tradicionalno na kraju svake školske godine klub daruje jednog zaslužnog i uzornog učenika.

Tom prigodom u osnovna školi Josip Matoš u Vukovaru, jedinoj samostalnoj školi za učenike s posebnim potrebama - teškoćama u razvoju u Vukovarsko - srijemskoj županiji, ovaj je put nagrađena učenica osmoga razreda Saveta Čolović, koju su profesori i ravnateljica škole Mirela Posarić izdvojili kao iznimno uspješnu i darovitu učenicu.

Saveti je ovo bilo veliko iznenađenje i iznimna radost, jer će uz pomoć novog tablet računala još uspješnije moći nastaviti školovanje.