Pozivi

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te zakup pokretnih gradskih štandova u svrhu prodaje suvenira i svijeća u okviru obilježavanja „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“

U organizaciji Turističke zajednice grada Vukovara i Grada Vukovara ovogodišnji Advent održati će se u perivoju dvorca Eltz od 28. studenog do 24. prosinca 2021. poštujući epidemiološke i sigurnosne mjere koje u tom trenutku budu na snazi.

Temeljem članka 124. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) ), te čl. 73. i čl. 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara objavljuje Javni poziv

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20 i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u RH 2021.g.

Javni poziv za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

Izmjena Javnog poziva za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa „Energetska obnova obiteljskih kuća u gradu Vukovaru za 2020./2021. godinu.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Grada Vukovara fizičkim osobama – građanima sa područja grada Vukovara za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području grada Vukovara za 2020./2021. godinu.

Uskoro kreće uklanjanje ratom oštećenih objekata i raščišćavanje ruševina u gradu Vukovaru. Oružane snage Republike Hrvatske će u sklopu provedbe inženjerske obuke, pružajući pomoć Gradu Vukovaru, ukloniti ruševine i oštećene objekte za koje su vlasnici podnijeli zahtjev ili dali izjavu o suglasnosti.

pic 01Grad Vukovar poziva poduzetnike, pravne i fizičke osobe te predstavnike civilnog društva s područja Sotina i Lipovače na učlanjenje u Lokalnu akcijsku grupu (LAG) Srijem.

JAVNI POZIV
za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja kućanstvima
s troje ili više djece do 16 godina starosti