Gradske vijesti

Na temelju članka 11. stavka 1. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara (″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 1/11) (u daljnjem tekstu: Etički kodeks), Etičko povjerenstvo Grada Vukovara podnosi gradonačelniku Grada Vukovara izvješće o svom radu.

Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara započet će 05. ožujka 2024. godine i završit će 12. ožujka 2024. godine

Grad Vukovar osigurao je 5.000 besplatnih kanti za plastiku i metal.

Podsjetnik da ruska agresija na Ukrajinu još uvijek traje.

Odlična posjećenost i dobri poslovni rezultati Vukovarskog vodotornja.

Novi mural u središtu našega grada!

Vukovar je prešao u kategoriju iznadprosječno razvijenih gradova.

Nastavak ulaganja u vukovarske osnovne škole.

Grad Vukovar 13. godinu za redom organizira ovakvu vrstu proslave za svoje sugrađane.

Gradom su nakratko vladali učenici OŠ Dragutina Tadijanovića.