Gradske vijesti

05. kolovoza 2021. godine u 20:00 sati, Trg Republike Hrvatske.

Novi skate park rezultat je suradnje Grada Vukovara i vukovarske mladeži. 

UHB Petrokemije Kutina do sada je u Vukovaru darovala 400 litara krvi. 

Hitovi grupe "Crvena jabuka" uljepšali su toplu ljetnu vukovarsku večer.

Kroz projekt "Pokloni mi osmijeh II" provedena je edukacija na temu ekološke proizvodnje.

Predstavnici visokog međunarodnog učilišta iz Innsbrucka upoznaju se s destinacijom Vukovar.

Na ovaj način dodatno se potiče i promovira domaća proizvodnja.

Dobrodošlicu u Vukovar zaželio mu je zamjenik gradonačelnika Filip Sušac.

Riječ je o projektu međunarodne suradnje koji se provodi još od 2014. godine.

Objava ODLUKE o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Vukovara 2021. i  ODLUKE o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru zamjenika gradonačelnika Grada Vukovara iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine 2021.