Financiranje udruga

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz područja tehničke kulture za 2021. godinu

Rezultati procjene projekata Javnog natječaja Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2021. godini

Rezultati procjene projekata Javnog natječaja Osnaživanje civilnog društva u 2021. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2021. godini

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog poziva za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2021. godini obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Poziva

Rezultati provjere formalnih uvjeta Javnog natječaja Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2021. godini

Rezultati provjere formalnih uvjeta Javnog natječaja Osnaživanje civilnog društva u 2021. godini

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2021. godini“ obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja.