Natječaji

Oglas za popunu radnog mjesta u projektu Grada Vukovara „Pokloni mi osmijeh"na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice
- Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

Temeljem članka 38. i članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), temeljem članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19) i članaka 25., 26., 27. 28. i 48.

Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika Grada Vukovara, raspisuje natječaj za prijam u službu vježbenika/ce (1 izvršitelj/ica), radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši referent u uredu gradonačelnika, u Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika, na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Na temelju provedenog Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za provođenje aktivnosti projekta "Pokloni mi osmijeh", gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o odabiru kandidatkinje.

Nakon provedenog Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto: radnica za pomoć u kući, Povjerenstvo za provedbu Oglasa objavljuje Poziv na razgovor (intervju)

OGLAS
za popunu radnog mjesta u projektu „ZAŽELI – program zapošljavanja žena“ - radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom –prijam u radni odnos na određeno vrijeme u gradu Vukovaru

Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99.,117/01., 36/02., 96/03., 139/04.-pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) i članka 36. stavka 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Vukovar, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe, temeljem Odluke broj 27-19/07 od  04.11.2019. godine, raspisuje

Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99.,117/01., 36/02., 96/03., 139/04.-pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) i članka 36. stavka 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Vukovar, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe, temeljem Odluke broj 27-19/07 od 04.11.2019. godine, raspisuje

Dopuna natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly)