Natječaji

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša objavljuje Oglas za prijam u službu na radno mjesto Administrativni referent, na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta.

Natječaj za radno mjesto Odgojitelja (m/ž) - pet (5) izvršitelja za rad na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2020.

Temeljem Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/16 i 8/18) i Odluke KLASA: 944-01/19-01/7,
URBROJ: 2196/01-02-19-2 od 31. srpnja 2019. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine" broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara" br. 3/16), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine" broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara" br. 3/16), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

Matica hrvatska Ogranak Vukovar organizira već tradicionalni peti po redu natječaj za kraće književno djelo o Hrvatskom domovinskom i obrambenom ratu. U prilogu se nalazi poziv na natječaj.

Natječaj za upis djece u redoviti cjelodnevni program, vjerski cjelodnevni program i program predškole u Dječjem vrtiću Vukovar I za pedagošku godinu 2019./2020.