Natječaji

Nakon provedenog Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto: radnica za pomoć u kući, Povjerenstvo za provedbu Oglasa objavljuje Poziv na razgovor (intervju)

OGLAS
za popunu radnog mjesta u projektu „ZAŽELI – program zapošljavanja žena“ - radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom –prijam u radni odnos na određeno vrijeme u gradu Vukovaru

Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99.,117/01., 36/02., 96/03., 139/04.-pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) i članka 36. stavka 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Vukovar, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe, temeljem Odluke broj 27-19/07 od  04.11.2019. godine, raspisuje

Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99.,117/01., 36/02., 96/03., 139/04.-pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) i članka 36. stavka 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Vukovar, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe, temeljem Odluke broj 27-19/07 od 04.11.2019. godine, raspisuje

Dopuna natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly)

Pisano testiranje održati će se u gradskoj vijećnici, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u utorak, 5. studenoga 2019. godine, s početkom u 08,00 sati.

Temeljem članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4-18-uredba i 96/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika Grada Vukovara, raspisuje

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša objavljuje Oglas za prijam u službu na radno mjesto Administrativni referent, na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta.

Natječaj za radno mjesto Odgojitelja (m/ž) - pet (5) izvršitelja za rad na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2020.

Temeljem Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/16 i 8/18) i Odluke KLASA: 944-01/19-01/7,
URBROJ: 2196/01-02-19-2 od 31. srpnja 2019. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje