U četvrtak, 09.kolovoza 2018. na Dunavskoj šetnici, njemačka udruga za zaštitu okoliša AWP uz podršku Mirovne grupe mladih Dunav izložila je dijelić najduže slike Dunava na svijetu.'
Slikarica Ana Tudor, prenijela je jedinstveni dunavski krajolik i njegovu ugroženu floru i faunu na 1 km dugo platno. Ovog ljeta, najduža slika Dunava na svijetu putuovala je od izvora u Schwarzwaldu do Crnog mora. Na svom putu nizvodno, izložba #artofdanube se zaustavlila u 13 gradova u različitim zemljama. Cilj izložbe bio je ukazati na zaštitu biljaka i životinja kojima je Dunav prirodno stanište.