Tomatis® metoda je auditivna neurosenzorna stimulacija putem TalksUp® tehnologije koja omogućuje pravilnu funkcionalnost senzornog kanala uha što olakšava ispravnu obradu informacija od strane mozga. Cilj Tomatis® metode je obnoviti adaptivno slušanje, poboljšati percepciju i analizu senzornih poruka (zvuka). Programi slušanja utječu na stimuliranje mozga i kortikalnu pobuđenost, finu i grubu motoriku, pažnju i radno pamćenje, emocije i regulaciju stresa, socijalizaciju, jezik: govor, čitanje, pisanje, glazbene sposobnosti: pjevanje i sviranje instrumenata. Dok je dijete na slušanju Tomatis® metode zbog većeg učinka poželjno je da bude aktivno u igri i aktivnostima koje mu predstavljaju opuštanje i razonodu, da bude u socijalnoj interakciji, odnosno u što prirodnijem okruženju. U takvom stimulativnom okruženju povećava se i učinak snimki.

Kako bismo djeci osigurali što raznovrsnije metode rada i terapija, poput Tomatis metode, Udruga Vukovarski leptirići javlja se na sve natječaje kroz koje dobija mogućnost osigurati djeci besplatne terapije te zaposliti novi mladi stručni kadar. Tako smo dobili financijsku potporu od Ministarstva znanosti i obrazovanja za projekt Tomatis® metoda u iznosu od 149.389,40 kuna u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019. godine. Partneri na projektu su Dječji vrtić Vukovar 1 i Društvo ''Naša djeca'' Vukovar.
Korisnici projekta su djeca u dobi od 3 do 15 godina s poteškoćama u razvoju (poteškoće u učenju i jezični poremećaji, poremećaji iz autističnog spektra, poremećaji pažnje, afektivni i emocionalni poremećaji, motorički poremećaji).

Kroz projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja osigurani su ciklusi slušanja Tomatis® metode za 16 djece, edukacija Tomatis® praktičara 2. stupnja (koja omogućuje primjenu TLTS® testa za identificiranje potencijala slušanja i eventualnih disfunkcija ), zapošljavanje mlade nezaposlene osobe do 30 godina starosti, voditelja projekta i Tomatis® praktičara. Ovim projektom djeci će se omogućiti napredak kroz Tomatis® programe slušanja, dodatno opremiti prostor s igračkama i društvenim igrama, a s kupnjom još jednog TalksUp® uređaja bit će uključen veći broj djece.Udruga već posjeduje jedan TalksUp uređaj, TLTS uređaj za ispitivanje slušanja te educiranu osobu, Tomatis praktičara 1. stupnja Jelenu Frančišković - magistru psihologije, koja je sada dobila priliku za nastavak edukacije za Tomatis praktičara 2. stupnja.

Udruga Vukovarski leptirići danas broji 26 djelatnika i 160 djece ( iz Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije) korisnika različitih psihosocijalnih usluga: logopedska terapija, vježbe svakodnevnih vještina ( radna terapija ), psihološka podrška ( neurofeedback trening ), psihološka podrška ( terapija igrom ), senzorna integracija, kineziterapija i sportsko – rekreativne aktivnosti te provodi igraonicu za djecu s teškoćama u razvoju i djecu slabijeg imovinskog stanja.

Uduga je od 01.siječnja 2019. god.korisnik Institucionalne podrške. Dobiven je još jedan velik i bitan projekt od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u iznosu od 123.227,00 kuna. Kroz ovu financijsku podršku zaposlene su još dvije osobe na poslovima voditelj administrativnog i financijskog poslovanja te asistent za administrativne poslove.