Dana 11. srpnja 2019. godine održano je informiranje o programima osposobljavanja koja se provode kroz projekt „Eko start" a odnose se na Program osposobljavanja za proizvođača i prerađivača aromatičnog i začinskog bilja te Program osposobljavanja za poslove ekološkog proizvođača povrća, voća i aromatičnog bilja.

Informiranje je održano u pješačkoj zoni grada Vinkovaca u vremenu od 8.00 do 12.00 sati
Zainteresirane smo, uz podjelu letka i brošura projekta „Eko start" uputili i o uvjetima koje polaznici moraju zadovoljiti kako bi mogli upisati jedan od ta dva programa, sadržaju navedenih programa, kompetencijama koje dobivaju te mogućnostima koje im se pružaju nakon završenog osposobljavanja.

Projekt EKO START, iz poziva „Lokalne inicijative za zapošljavanje-faza III UP.01.3.1.01. provodi Udruga žena Vukovar sa partnerima Učilištem Studium, Poduzetničko razvojnim centrom općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. za pružanje usluga, Gradom Vukovarom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područni ured Vukovar a financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljuski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.
Projekt provodimo na području Vukovarsko-srijemske županije sa svrhom socijalnog uključivanja i zapošljavanja najranjivijih skupina na tržištu rada (dugotrajno nezaposleni, mladi i žene).