Dana 25. srpnja 2019. godine održano je treće po redu informiranje o programima osposobljavanja- Program osposobljavanja za proizvođača i prerađivača aromatičnog i začinskog bilja te Program osposobljavanja za poslove ekološkog proizvođača povrća, voća i aromatičnog bilja koja se provode kroz projekt „Eko start".

Informiranje je održano u prostoru Gradske tržnice Vukovar u vremenu od 8.00 do 12.00 sati
Kao i do sada, zainteresirane smo, uz podjelu letka i brošura projekta „Eko start" informirali o programima osposobljavanja koje ćemo provesti u projektu, uvjetima koje polaznici moraju zadovoljiti kako bi mogli upisati jedan od dva programa koje projekt nudi , sadržaju navedenih programa, kompetencijama koje dobivaju te mogućnostima koje im se pružaju nakon završenog osposobljavanja.
Projekt EKO START, iz poziva „Lokalne inicijative za zapošljavanje-faza III UP.01.3.1.01. provodi Udruga žena Vukovar sa partnerima Učilištem Studium, Poduzetničko razvojnim centrom općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. za pružanje usluga, Gradom Vukovarom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područni ured Vukovar a financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljuski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Projekt provodimo na području Vukovarsko-srijemske županije sa svrhom socijalnog uključivanja i zapošljavanja najranjivijih skupina na tržištu rada (dugotrajno nezaposleni, mladi i žene).