U organizaciji Kluba podvodnih aktivnosti "Vukovar" održan je ronilački kamp, u sklopu kojeg je održana i eko-akcija pod nazivom "Vukovar 2019." , u kojem su sudjelovali ronioci iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U subotu 27.07.2019 g. sa početkom u 11.00 sati, održana je akcija čišćenja korita rijeke Dunav, a ovoga puta ronilo se na potezu od od restorana 'Mornar' u blizini Luke Vukovar, do ušća rijeke Vuke u rijeku Dunav, odnosno od 1333 do 1335 kilometra toka rijeke Dunav.

Cilj akcije je zaštita okoliša i održavanje čistoće rijeke kao i poticanje i jačanje ekološke svijesti javnosti , te zaštita raznih biljnih i životinjskih vrsta koje u njoj obitavaju.
U samoj akciji ronjenja sudjelovalo je tridesetak ronilaca, a ostalih tridesetak priključili su se u čišćenju i odvoženju otpada s obale.
Tijekom akcije iz Dunava je uklonjena i na propisan način zbrinuta veća količina otpada. Prevladavale su plastične i staklene boce, a bilo je i automobilskih guma, bicikli i bačve od 200 litara. Pronađen je i limeni čamac kojeg ćemo kasnije izvaditi uz pomoć padobrana.

Ovom prilikom zahvaljujemo se svim sudionicima kao i sponzorima bez kojih ova eko-akcija ne bi bila uspješna.

Darko Bradić
Tajnik Kpa "Vukovar"