U Parizu je 04. 12. 2019. u Palači UNESCO-a u ulici Fontenoy, održana 23. Glavna Skupština CID-a (Međunarodno Plesno Vijeće, Consiliel International de la Danse) na kojoj su aktivno sudjelovali i Mirela-Miriana Ristić i Stevan Ristić koji su i nositelji rada na projektu VAP-NOP (Vučedolski arhaični ples-najstariji oblik plesa), a u kojemsudjeluju i Grad Vukovar te Mažoretkinje grada Vukovara. Teme skupštine su bile:
- Razvoj plesne kulture i industrije u malim državama
- Razvoj plesne kulture i industrije u Aziji i Africi
- Ples u službi osoba s posebnim potrebama.


Osim toga, stalna tema rada CID-a je obrazovanje i profesionalizacija plesa zbog potrebe da se ples kao najstarija umjetnost nađe na mjestu koje mu i pripada u svijetu industrije zabave koja je trenutno druga po efikasnosti i profitabilnosti u svijetu.


Osim Glavne Skupštine održano je i nekoliko sastanaka u zgradi UNESCO-a u ulici Miollis gdje su aktivno sudjelovalii i naši predstavnici, i to vrlo uspješno, tako da je odlučeno da se u tim koji bi stvarao jedinstveni svjetski plesni curriculum uvrsti i Stevan Ristić najviše zbog rada na projektu VAP-NOP. Zasigurno je da će u tom curriculumu biti spomenut Vučedol kao mjesto nastanka "Plesa Jarebice", najstarijeg plesa koji se spominje u pisanom obliku. Također je dogovorena suradnja spredstavnicima Francuske, Italije, Slovenije i Alžira koje imaju više iskustva u korištenju plesa kao terapije za liječenje teških bolesti i poremećaja, pogotovo onih uzrokovanih psihičkim razlozima, pa će uskoro u Vukovaru biti osnovana i plesna grupa koja će provoditi plesnu terapiju