Program Prevenko, koji će se u suradnji i partnerstvu s osnovnim školama iz Vukovarsko-srijemske županije - OŠ Mitnica, OŠ Negoslavci i OŠ Nikole Tesle Mirkovci, Policijskom upravom Vukovarsko-srijemskom, Vijećem za prevenciju Grada Vukovara te udrugom NE-ovisnost iz Osijeka, ima za cilj doprinijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među djecom i mladima te eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti na području Vukovarsko-srijemske županije.

Kako bi isto i postigli, kroz Program će se aktivno raditi s učenicima i njihovim roditeljima te školskim djelatnicima kroz tematske radionice, seminare i predavanja koja će obuhvatiti četiri vrste ovisnosti - droge, alkohol, nove tehnologije i kockanje, edukativno-terenske posjete terapijsko-rehabilitacijskoj zajednicu te pripremu i provedbu vršnjačkih kampanja po školama. Kako bi bolje upoznali navike i potrebe djece i mladih u navedenim područjima, provest će se i istraživanje među njima, što će poslužiti za kvalitetnu pripremu i provedbu planiranih aktivnosti, ali i usmjeravanje javne kampanje u kojoj će aktivnu ulogu imati i Vijeće za prevenciju grada Vukovara.

Ovaj trogodišnji program financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te sufinanciran sredstvima Grada Vukovara.