Udruga Vukovarski leptirići osigurala je financijska sredstva namijenjena za provedbu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu u iznosu od 50.000,00 kn. Projekt financira Središnji državni ured za demografiju i mlade. Naziv projekta je „Roditeljstvo nije lako – podrška je potrebna svakako“. Partner na projektu je Grad Ilok. Razdoblje provedbe projekta je 12 mjeseci s početkom provedbe od 01. rujna 2021. godine.

Provedena su brojna istraživanja o kvaliteti života obitelji djece s teškoćama u razvoju. Rezultati takvih istraživanja pokazali su kako su obitelji djece s teškoćama više izložene stresu, siromaštvu, lošim partnerskim odnosima, smanjenom socijalnom mrežom, fizičkim i psihičkim opterećenjem, depresijom. No, poteškoća djeteta ne mora nužno značiti i nižu kvalitetu života roditelja. Postoje mnogi zaštitni faktori koji pomažu roditeljima lakše prihvatiti, a kasnije i živjeti s poteškoćom svoga djeteta. U toj mjeri proces prilagodbe roditeljima mogu olakšati otvoreni razgovori i savjetovanja s partnerom/partnericom, roditeljima, prijateljima, roditeljima djece s teškoćama, stručnom službom i sl.
Cilj planiranih aktivnosti na projektu je stvoriti poticajno okruženje koje će osnažiti, dati podršku i povećati kvalitetu života roditelja te ih podučiti i pomoći im da se lakše nose sa situacijama u kojima se nalaze te u isto vrijeme nositi pozitivne aspekte za krajnje korisnike – djecu s teškoćama i djecu u rizika od siromaštva. Osnaživanje roditeljskog samopouzdanja i kompetencija kroz procese edukacije i savjetovanja jedan je od načina na koji se djetetova dobrobit ostvaruje uključivanjem i drugih, njemu važnih osoba u proces rane intervencije jer roditelji koji imaju više znanja i vještina učinkovitije mogu poticati rast i razvoj svog djeteta.

Uključivanjem partnerske organizacije - Grada Iloka osiguravamo regionalnu pokrivenost planiranih sadržaja i razvijamo predložene programe na područjima na kojima još nema sličnih usluga čime potičemo regionalni razvoj te utječemo na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti. Također planirano partnerstvo koje uključuje Jedinice lokalne samouprave doprinosi uspješnijem rješavanju potreba korisnika na području Vukovarsko – srijemske županije te definira prioritete za daljnji razvoj usluga kroz zajedničku suradnju.
Realizacijom programa ostvarit će se postavljeni ciljevi, odnosno potaknut ćemo zajednicu na podršku posebno ugroženih kategorija roditelja. Stečena znanja i iskustva moći će dalje prenijeti ostalim članovima svoje zajednice i korisno upotrijebiti prilikom kreiranja sadržajno bogatijeg i zanimljivijeg života naših korisnika.
Praksa osnivanja skupina podrške za roditelje u Republici Hrvatskoj u novije vrijeme postaje sve češća, premda nije dovoljno ukorijenjena u društvu da bi imala značajniji utjecaj na preventivno djelovanje u spomenutim domenama kvalitete života. Mogući razlog tome je nedostatak stručne psihološke podrške, kao i nedovoljna informiranost roditelja, ali i stručnjaka iz edukacijsko-rehabilitacijskih, odgojno - obrazovnih i medicinskih znanosti.
Kako bi skupa popravili kvalitetu života ovih obitelji stručni tim osmislio je zanimljive i aktualne teme koje će se prezentirati na radionicama koje će se provoditi u ciklusima sukladno planu i programu rada koji će biti kreiran na početku projekta. Planiran je ciklus radionica u Vukovaru za roditelje koji su već sada naši korisnici i čija djeca pohađaju naše programe i ciklus radionica u Iloku za nove roditelje za koje će biti osiguran i program podrške i rasterećenja kroz igraonicu koja će se oformiti u suradnji s Gradom Ilokom te opremiti stolovima za rad i didaktičkom opremom.