Povodom Međunarodnog dana volontera, PRONI Centar za socijalno podučavanje, nositelj programa Volonterski centar Vukovar, 3. prosinca uručio je godišnje volonterske nagrade pojedincima i organizatorima volontiranja s područja grada Vukovara.

Volonterske nagrade za 2021. godinu pod sloganom „Znam zašto volontiram“ dodijeljene su u sljedećim kategorijama:

Nagrada za volonterski angažman pojedinca – Jelena Lukić

Nesebičnim dolascima skoro svakog dana trudila se u podružnici udruge Breza u Vukovaru pomoći djeci na različite načine. Pripremala je tople obroke, pomagala im pri pisanju domaće zadaće i učenju, ukazivala na probleme u ponašanju i nastojala im pružiti podršku te ih je uključivala u kreativne radionice. Osim toga, njezin volonterski angažman uključivao je i direktan rad s mladima. Budući da je i sama mlada osoba, na ovaj način šalje pozitivan primjer mladima te ih tako potiče na volontiranje i razvoj socijalnih vještina, ali i motivira na pružanje pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Tijekom 2021. godine volontirala je 4 mjeseca, i već u tako kratkom roku poklonila je udruzi 188 volonterskih sati.


Nagrada za volonterski angažman pojedinca – Jasminka Bakica

Nakon dugogodišnjeg rada kao medicinska sestra, ali i u vojsci, pronašla je radost u pomaganju drugima. Već sedmu godinu za redom volontira u Domu za starije osobe Primum. Svojom vedrinom i radom dotaknula je oko 50-ak korisnika, i to ne samo jednom, nego svakodnevno, kontinuirano. Ona je motivirana, komunikativna, empatična i puna optimizma te ima pozitivan stav. Svakodnevno u domu razgovora s korisnicima, osmišljava i provodi kreativne i duhovne radionice, prati ih na pregled kod liječnika, obavlja nabavke za njihove svakodnevne potrebe i sl. te razgovara s njihovim obiteljima. U doba pandemije njezin angažmanu bio je neprocjenjiv, jer je korisnicima pomagala prevladati usamljenost koju su osjećali zbog izoliranosti od „vanjskog svijeta“. Tijekom 2021. godine u domu je provela preko 230 sati u radu s korisnicima. Vodi se motom Meryl Streep „Onaj tko sebe i još nekoga pored sebe usrećuje, otkrio je smisao života, a da ga nije ni tražio.“


Nagrada za primjer dobre prakse uključivanja volontera – Tko se boji sutra još? Vukovar

Udruga, koja je ujedno i prva udruga u našoj zajednici koja se, osim potreba djece, bavi i potrebama roditelja, broji stotinjak članova roditelja i maloljetne djece različitih stupnjeva oštećenja i zdravstvenih teškoća. Provodi kontinuirane programe koje nude svojim korisnicima isključivo na volonterskoj osnovi pa je stoga logično da u svoj rad uključuju velik broj volontera. Svojim pristupom i otvorenošću udruga je razvila brojne metode uključivanja volontera, a samo kroz projekt Bakine škrinje, u okviru kojeg se organiziraju susreti roditelja djece s teškoćama u razvoju i utvrđuju njihove potrebe te izrađuju suveniri koji se na sada već tradicionalnim promo štandovima predstavljaju i prodaju u svrhu podrške i razvoja udruge, uključilo se preko 260 osoba koji su volontirajući s više od 800 sati, doprinijeli održivosti i daljnjem razvoju udruge. Kroz projekt Funiland gdje djeci dva puta tjedno pružaju slobodnu igru, organiziranu zabavu i proslavu rođendana, druženje s prijateljima i ostalim članovima njihovih obitelji, kao i provođenje samostalnijih trenutaka bez prisutnosti osoba na koje su navikle, uključeno je još 12 volontera koji su na taj način udruzi poklonili dodatnih 100 sati. Ovo su samo neki od primjera i pokazatelja uključivanja volontera, a cilj udruge je nastaviti ovim tempom.


Nagrada za postignuti učinak volonterske akcije – Gimnazija Vukovar

U razvoju volonterstva i odgoju za volontiranje već su se iskazali, no ove godine upustili su se u organizaciju velikog volonterskog događaja koji se redovito održava diljem Europe, ali i u nekim drugim gradovima Hravatske. Tako je u Vukovaru ovog listopada po prvi organiziran događaj „72 sata bez kompromisa“, a koji je obuhvatio 15 različitih volonterskih akcija u udrugama i institucijama širom grada. Bio je to svojevrsni izazov, no uspješnom koordinacijom okupilo se i aktivno uključilo 75 volontera koji su nesebično i bez kompromisa sudjelovali u akcijama koje su većinom bile radne, ekološkog i socijalnog tipa. Na taj način povezali su potrebite u zajednici s mladima, koji su bili voljni pomoći, uljepšati životni prostor te pokloniti nekome dio svog vremena, osmijeh, lijepu riječ. Kroz provedbu ove sveobuhvatne akcije koja je trajala 72 sata postignut je višestruki učinak u zajednici. Prije svega na ovaj način podignuta je uloga škole i njezinog školskog volonterskog kluba „VID – Vidi i djeluj“ u programima volontiranja u zajednici, promovirano je volonterstvo te potaknuto uključivanje većeg broja građana, posebice mladih, a kroz samu akciju izravno se i pomoglo najpotrebitijima.

Inače, ovo je već sedma godina za redom kako, u suradnji i uz potporu Grada Vukovara, PRONI Centar za socijalno podučavanje organizira svečano dodjeljivanje volonterskih nagrada. Ovogodišnji program održan je u Gradskoj knjižnici Vukovar, a obogatile su ga i učenice Glazbene škole Vukovar, Marta Mičić i Nikolina Bardić uz učiteljicu Renatu Somrak.

Prvenstveno, željeli bismo čestitati dobitnicima volonterskih nagrada, kao i svim volonterima koji svojim nesebičnim angažmanom doprinos lokalnoj zajednici i radu organizacija i ustanova u čijim volonterskim programima sudjeluju.

Sretan vam Međunarodni dan volontera!