Podružnica Breza Vukovar djeluje od 2018. godine na području Grada Vukovara i provodi uslugu poludnevnog boravka za djecu u dobi od 7-12 godina za koju stručne službe procjenjuju da su djeca u riziku.

Završen je projekt Bolje sutra Vukovarskih malaca, a samim tim sa novom godinom započeo je i novi projekt Iskra čiji je nositelj Podružnica Breza Vukovar, a koji je financiran od strane Grada Vukovara.

Usluga poludnevnog boravka usmjerena je na djecu osnovnoškolske dobi koja dolaze iz socijalno ugroženih obitelji, a Udruga svojim programom nastoji pomoći djeci razviti bolje socijalne vještine, ukazati na važnost učenja i ispunjenja školskih obaveza te bolju organizaciju slobodnog vremena.

Nadamo se nastaviti tamo gdje smo stali u protekloj godini te u novoj 2022. postići još bolje rezultate.

Zahvaljujemo Gradu Vukovaru što je i ovoga puta prepoznao naš trud i podržao nas u nastojanju da pomognemo djeci kojoj je pomoć potrebna.

Projekt je započeo 01.01.2022. i traje do 31.08.2022.