U siječnju je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima tiskala brošuru u okviru projekta "Pomoć i podrška osjetljivim društvenim skupinama", financiranog sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara.

U brošuri su navedeni ugovori koje najčešće potpisuju osobe starije životne dobi. Projekt je započeo 22.studenoga 2022. godine te traje godinu dana.


https://pzs.hr/.../brosura-A5-pomoc-i-podrska-osjetljivim...