Udruga žena Vukovar doprinijela je u okviru projekta “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” izradi metode kojom se planiraju društveni vrtovi, pristupačni i uključivi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju! Metoda promiče društveno uključivo i participativno planiranje, pa može poslužiti i za razvoj drugih projekata ili prostora. Dostupna je na webu Udruge žena Vukovar za preuzimanje kao digitalna publikacija, u obliku audio zapisa, a prilagođena je i na lako razumljiv jezik. Tekst metode otvoren je za daljnju razradu.
Metoda odgovara na pitanja o tome što moramo znati i učiniti ako želimo participativno i inkluzivno planirati društvene vrtove i kako da takvo planiranje bude uspješno. Temelji se na načelima univerzalnog dizajna te principima permakulture i sudioničke demokracije. Namijenjena je organizacijama civilnog društva, građanskim inicijativama ili građanima, ali i jedinicama lokalne samouprave unutar i izvan Hrvatske koje vode ili sudjeluju u provedbi projekata urbanih i društvenih gradskih vrtova, a žele osigurati uključivost i pristupačnost te adekvatan sadržaj vrtova za sve osobe, u najvećoj mogućoj mjeri.

Metodom zajednice planiraju sadržaj u društvenom vrtu nužan za ostvarenje potreba ranjivih skupina, a koji je ujedno dobar, praktičan i koristan za sve korisnike vrta. U središtu metode je sudjelovanje onih na koje se projekt odnosi u odlučivanju o projektu i njegovom razvoju. Zato metoda može poslužiti i kao model i inspiracija za planiranje drugih projekata usmjerenih društvenoj uključivosti i participaciji ranjivih skupina, kao i svih relevantnih dionika projekta.

– Kako bi bila dostupna svim osobama u najvećoj mogućoj mjeri, metoda je izrađena u nekoliko različitih inačica, u obliku digitalne publikacije, u audio formatu, a prilagođena je i na lako razumljiv jezik. Također, objavljena je i u formatu otvorenom za daljnju razradu. – kaže Jelena Janković iz Udruge žena Vukovar koja je kao partnerska organizacija projekta “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” doprinijela kreiranju metode.

Sve verzije metode dostupne su za preuzimanje na i web stranici Zelene Istre koja je izdala metodu.Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Sadržaj ove internetske podstranice isključiva je odgovornost Zelene Istre i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Projekt “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” je podržan sa € 90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

 

Fotografija: Andrey Popov/Shutterstock.com