Od 1. lipnja 2023. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima nastavila je s provedbom trogodišnjeg projekta „RE (aktivacija) starijih osoba II.!“ u partnerstvu sa Zavodom za socijalni rad, područnim uredom Vukovar i Domom za starije osobe Primum. Projekt se provodi na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, a financiran je sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog susta, obitelji i socijalne politike.
Nastavkom projekta „RE (aktivacija) starijih osoba II.!“ nastavit ćemo sa širenjem socijalnih usluga u zajednici osobama starije životne dobi s ciljem podrške, deinstitucionalizacije i aktivnom uključivanju starijih osoba u društvo poput Tele Care usluge, individualnog pristupa pružanjem pravne i psihološke pomoći i podrške te drugim aktivacijskim alatima poput kupnje pametnih štapova, uključivanje osoba starije životne dobi u edukacije i kreativne module, osvještavanjem javnosti o potrebama osoba starije životne dobi, podizanjem razine svijesti relevantnih dionika o bolestima demencije, bolestima reproduktivnih organa te drugih poteškoća po pitanju zdravlja u odnosu na populaciju starijih osoba, stvaranje suradničke i partnerske neformalne mreže na lokalnoj razini kako bi u konačnici poboljšali položaj osoba starije životne dobi te ih potaknuli na aktivnije življenje i uključivanje.