Tjedan dana boravka i učenja u Italiji obilježila je razmjena mladih koja se od 6. do 13.11. održala u malom mjestu Barumini na Sardiniji, a koju je u suradnji s talijanskim partnerom omogućio PRONI Centar za socijalno podučavanje.

Razmjena mladih, na kojoj su sudjelovali voditelji i mladi iz 5 mediteranskih zemalja – Italije, Španjolske, Malte, Grčke i Hrvatske, a koja je održana u okviru Erasmus+ projekta Mediterranean Eyes, čiji je nositelj talijanska udruga sa Sardinije – Associazione Culturale Malik, imala je za cilj pružiti sudionicima mobilnost u svrhu učenja kroz koju će unaprijediti vještine, znanja i kompetencije značajne i potrebne za njihovo lakše uključivanje na tržište rada, ali i druge oblike građanskog aktivizma, primjerice volontiranje.

Tako su sudionici tijekom boravaka u Brauminiju imali priliku razvijati vještine, znanja i kompetencije kroz prepoznavanje mekih i tvrdih vještina, izradu životopisa i motivacijskih pisama, simulacije intervjua i drugih značajnih aktivnosti u svrhu postizanja planiranog cilja, ali i razvijati druge vještine poput komunikacijskih, prezentacijskih i digitalnih, rada u timu te vježbanje javnog nastupa.
Osim toga, radeći u multikulturalnom okruženju mladi su imali priliku upoznavati druge kulture te na taj način raditi na toleranciji i smanjivanju predrasudu prema drugima.

Tim iz Hrvatske činili su mladi iz Vukovarsko-srijemske županije, i to iz Petrovaca, Mikluševaca i Vukovara, čime se doprinijelo i njihovoj boljoj povezanosti i prevladavanju predrasuda među mladima različitih nacionalnosti iz ruralnih i urbanih mjesta.