{gallery}2015/06/05/03{/gallery} Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) i Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suorganizaciji Udruge Vukovarski leptirići predstavili su u Vukovaru projekt ,,IZJEDNAČI" koji se provodi u Vukovarsko-srijemskoj županiji s ciljem unaprjeđenja sustava podrške djeci s teškoćama u razvoju najranije dobi (od 0 do 6 godina) u njihovim lokalnim zajednicama.

U sklopu projekta održale su se dvije paralelne radionice za stručnjake te za voditelje službi i donositelje odluka pod nazivom ,,Obitelji usmjeren pristup u ranoj intervenciji u djetinjstvu''.

Cilj projekta je unaprjeđenje sustava podrške djeci s teškoćama u razvoju, kojih samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ima 3,5%.

,,Želja projekta ,,Izjednači'' je stvoriti uvjete da se Vukovarsko-srijemska županija po broju usluga i kvaliteti izjednači s drugima u Hrvatskoj, a prije svega stvoriti uvjete za lakši razvoj djece s teškoćama u razvoju i funkcioniranje njihovih obitelji kao i da se izjednače njihove šanse za uspješno školovanje i uključivanje u redovan predškolski odgoj"- izjavila je predsjednica HURID-a prof. Marta Ljubešić.

U sklopu projekta bit će aktivirana internet tražilica za lakše snalaženje i traženje određenih usluga na području cijele Hrvatske.

Ovim povodom predstavljen je i rad naše Udruge te je naglašena važnost u promoviranju i provedbi rane intervencije na području grada Vukovara i cijele županije.

Zahvaljujemo se Pastoralnom centru na prostoru koji smo koristili za ovu priliku.