Građanskom akcijom pod nazivom „Akcijom do zajedništva" na početnom dijelu šetnice uz Dunav ozelenjene su žardinjere. Akciju ozelenjavanja organizirao je Europski dom Vukovar u suradnji je s Udrugom PRONI Centar za socijalno podučavanje – Info centrom za mlade Vukovar i Lions klubom Vukovar te uz podršku Grada Vukovar i tvrtke Komnalac, a odazvala su se djeca dječjih vrtića Vukovar 1 i 2, OŠ Dragutina Tadijanovića, Nikole Andrića i Josipa Matoša te Gimnazije, Strukovne škole i Tehničke škole Nikole Tesle skupa s štićenicima Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica te svi zainteresirani građani. Osim brige za okoliš i uljepšavanje našega grada, ovo je dobar primjer zajedništva različitih udruga i institucija i međugeneracijske suradnje.