Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17)

 

JAVNI NATJEČAJ

Osnaživanje civilnog društva– poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje

u 2020. godini

I.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga civilnog društva (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju.

 

Odluka o načinu raspodjele sredstava
Tekst javnog natječaja
Upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa ili projekta
Obrazac proračuna
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o partnerstvu
Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
Obrazac ugovora
Obrazac opisnog i financijskog izvješća
Obrazac - propisani uvjeti
Procjena kvalitete prijedloga