Poštovane/i predstavnice/i udruga,
obavještavamo Vas da je od 20. rujna 2017. godine otvoreno javno savjetovanje o Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovar.

Link na kojemu možete vidjeti navedenu Odluku i preuzeti obrasce za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga navedene Odluke.

http://www.vukovar.hr/component/content/article/255-nekategorizirano/6751-otvorena-savjetovanja