Obavijest o utrošku sredstava temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama i udrugama u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar, objavljenog 24. veljače 2017. godine na službenim web stranicama Grada Vukovara (KLASA:402-03/17-01/1, URBROJ:2196/01-02-17-2 od 14. veljače 2017. godine).

Obaviještavamo udruge kako su sredstva iz gore navedenog Poziva po stavkama Udruge-programi socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti (iznos od 7.250,00kn) i Programi udruga ostalih područja (iznos od 13.250,00kn) utrošena.