Povjerenstvo za procjenu Javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru izvršilo je procjenu projekata/programa koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture u gradu Vukovaru za 2017. godinu te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima procjene.

POPIS UDRUGA