Financiranje udruga

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga civilnog društva (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju.

Grad Vukovar objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2021. godini iz Proračuna Grada Vukovara

Odluka o izmjeni Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2021. godinu namijenjenih sufinanciranju EU projekata u 2021. godini.

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja „Sudjelovanje udruga u kulturno – turističkim manifestacijama u organizaciji Grada Vukovara u 2021. godini izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja i obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje II. Javnog natječaja za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2021. godinu
izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta II. Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području kulture za 2021. godinu izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja i obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Odlukom o raspodjeli prostora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar uređuje se dodjeljivanje prostora u vlasništvu Grada Vukovara u nekretnini na adresi Trg hrvatskih branitelja.