Ovim putem obavještavamo korisnike usluge javne vodoopskrbe o početku ispiranja hidrantske mreže na cijelom distributivnom vodoopskrbnom području Vodovoda grada Vukovara d.o.o. Vukovar sukladno Planu ispiranja vodovodne mreže za 2021. godinu.

Ispiranje hidrantske mreže provodi se dva puta godišnje, a drugo ispiranje provest će se sukladno Planu ispiranja hidrantske mreže za 2021. godinu od kraja kolovoza do kraja studenog tekuće godine.
Vodovod grada Vukovara d.o.o.


Odjel vodoopskrba