Primarna selekcija otpada, odnosno izdvajanje korisnih komponenti otpada te uspostava održivog sustava gospodarenja otpadom, odredbe su nove zakonske regulative o otpadu usklađene s direktivama Europske Unije, koju su svi gradovi i općine u Hrvatskoj dužni provoditi. Sukladno tome, Grad Vukovar i tvrtka Komunalac započeli su projekt primarne selekcije otpada u Gradu Vukovaru pod nazivom „Odvajam, čuvam i štedim!" koji uključuje najprije popis domaćinstava kako bi znali koju veličinu spremnika za otpad dodijeliti kojem kućanstvu, a koji će za građane Grada Vukovara biti besplatni!

Također, projekt uključuje informiranje i educiranje javnosti radi podizanja svijesti građana o otpadu kao korisnoj i iskoristivoj sirovini te nužnosti promjene komunalnih navika građana koje propisuje nova zakonska regulativa o otpadu, gdje su upravo građani važan „partner" u uspostavi održivog sustava upravljanja otpadom kakav želimo u Gradu Vukovaru.

Grad Vukovar i tvrtka Komunalac d.o.o. za svoje građane nabavili su dio spremnika za sakupljanje otpada – zelene kante i kontejnere za otpad te dio kanti i kontejnera namijenjenih sakupljanju korisnih komponenti otpada, čija je ukupna vrijednost 1,5 milijun kuna od čega je 80 % sufinancirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je ostatak financirao Grad Vukovar u suradnji s tvrtkom Komunalac. Grad Vukovar i tvrtka Komunalac i dalje rade na nabavci dodatnih spremnika za otpad za svoje građane, u koje će građani već na kućnom pragu moći izdvajati korisne komponente otpada – papir i karton, staklo, plastiku, metal i tekstil.
Nakon podjele spremnika za otpad u prigradskim naseljima Lipovača i Sotin, te gradskoj četvrti Mitnica i djelu centra Grada, projekt podjele spremnika za otpad nastavlja se dalje u gradskoj četvrti Sajmište te dijelu centra Grada! Kako bi znali koju veličinu spremnika za sakupljanje otpada dodijeliti kojem kućanstvu, Grad Vukovar i tvrtka Komunalac će od ponedjeljka, 17. kolovoza 2015. godine, putem inkasatora vršiti popis građana koji će početkom rujna dobiti svoje spremnike za otpad!
Ovim putem Grad Vukovar i tvrtka Komunalac mole građane gradske četvrti Sajmište i ostalih ulica uključenih u popis prema rasporedu ulica danom u nastavku, da u predviđeno vrijeme evidentiranja kućanstava te podjele kanti budu kod kuće kako bi mogli preuzeti svoje spremnike za otpad. Građani koji u previđenom terminu popisa ne budu kod kuće trebaju se radi evidencije i podjele kanti javiti u tvrtku Komunalac d.o.o. na broj telefona: 637-265.
Neposredno prije podjele spremnika za otpad biti će održana javna tribina za građane na temu gospodarenja otpadom u gradu Vukovaru, koja će se održati 03. rujna 2015. godine u 18:00 sati u dvorani osnovne škole Antuna Bauera na adresi Trg Matije Gupca bb u Vukovaru, a prije podjele spremnika građani će dobiti i upute o postupanju otpadom kako bi detaljnije znali rasporede odvoza otpada te način odlaganja otpada.

Evidentiranje domaćinstava započet će od 17. kolovoza 2015. godine od 9:00 sati prema sljedećem rasporedu

Podjela spremnika za otpad započet će 07. rujna 2015. godine prema sljedećem rasporedu

Odmah nakon podjele spremnika u naznačenim ulicama isti postupak podjele kanti i informiranja građana nastavit će se u ostalim dijelovima Grada (preostali dio centra Grada, Lužac, Trpinjska cesta te Borovo). Stoga Grad Vukovar i tvrtka Komunalac mole građane za suradnju na ovom projektu čija će uspješna realizacija doprinijeti ljepšem i čišćem Vukovaru za dobrobit svih građana, ali i generacija koje dolaze!