Dječji vrtić 'Vukovar 1'

E. Kvaternika 27, Vukovar

Telefon: 414 – 709

OBAVIJEST O UPISIMA DJECE U VRTIĆ / JASLICE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2013./2014.

• Svi zahtjevi za upis djece u DV Vukovar I za pedagošku godinu 2013./2014. podneseni u natječajnom roku (20.5.2013. – 24.5.2013.) za PO Vukovar novi, PO Leptirić i Centralni objekt pozitivno su riješeni.

• Za upis djece u PO Mitnica postoji problem prekapacitiranosti objekta i Povjerenstvo je zaključilo upisati samo djecu čija braća i sestre su već polaznici vrtića, pod uvjetom da oba roditelja zadovoljavaju prioritetne kriterije.

• Pozivamo roditelje na obvezni inicijalni razgovor sa stručnim timom koji ćemo održati od 13. do 19. lipnja 2013. u odgovarajućim objektima Vrtića.

• Na inicijalni razgovor pozvani su roditelji:

- koji su predali zahtjeve za predupis djeteta !!

- čije dijete navršava godinu dana do 31. prosinca 2013.

• Na razgovor je potrebno obavezno dovesti dijete te donijeti pripadajuću liječničku dokumentaciju ukoliko je u bilo kojoj razvojnoj fazi djeteta bila potrebna posebna liječnička intervencija i/ili intenzivnija liječnička kontrola

• Na razgovor je potrebno donijeti OIB oba roditelja

• Djeca koja će navršiti godinu dana nakon 31. prosinca 2013. upisana su na listu čekanja. Molimo roditelje da se mjesec dana prije djetetovog prvog rođendana telefonski najave stručnom timu za inicijalni razgovor.

• Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece održat ćemo 20. lipnja 2013. u Centralnom objektu, E.Kvaternika 27 u Vukovaru.

- u 17.00 za PO 'Leptirić' i PO 'Vukovar novi'

- u 18.00 za Centralni objekt i PO 'Mitnica'

 

 TERMINI INICIJALNIH RAZGOVORA

U CENTRALNOM OBJEKTU

(E. Kvaternika 27)

18.06.2013.

8.00 – 8.30

1. Lucija Luketić

2. Marko Luketić

3. Laura Belanović

8.30 – 9.00

1. Marin Dubravčić

2. Jakov Sabljak

3. Filip Pankas

9.00 – 9.30

1. Patrik Mrvoš

2. Mihael Lučić

3. Marta Merčep

9.30 – 10.00

1. Petar Brižić

2. Borna Šimić

3. Sergej Semenjuk

10.00 - 10.30

1. Ilijana Šmalholc

2. Dora Ivoković

3. Ana Buljan

10.30 – 11.00

1. Marko Miljanović

2. Ema Šat

3. Dorian Štalmajer

11.00 – 11.30

1. Florian Gojani

2. Klara Barišić

3. Karlo Kozjak

11.30 – 12.00

1. Karlo Manaše Moguš

2. Andrej Asodi

3. Vito Marijanov

4. Marijan Dvojković

 

TERMINI INICIJALNIH RAZGOVORA

U PODRUČNOM OBJEKTU 'LEPTIRIĆ'

(Kralja Zvonimira bb)

13.6.2013.

8.00 - 8.30

1. Duje Grahovac

2. Roko Nadovski

3. Mihael Soldo

8.30 – 9.00

1. Noa Marković

2. Fran Samardžić

3. Doris Ivaneža

9.00 – 9.30

1. Noa Baranj

2. Ena Topić

3. Josipa Paradžik

9.30 – 10.00

1. Leona Foriš

2. Tena Rebekić

3. Toni Mojzeš

10.00 – 10.30

1. Gabrijel Kolundžić

2. Matija Mandić

3. Dominik Gostimirović

4. Patrik Gostimirović

10.30 – 11.00

1. Matej Lukić

2. Marta Dujaković

3. Petar Marukić

 

TERMINI INICIJALNIH RAZGOVORA

U PODRUČNOM OBJEKTU 'LEPTIRIĆ'

(Kralja Zvonimira bb)

14.6.2013.

8.00 - 8.30

1. Gabrijel Svetić

2. Mirjam Jaman

3. Matej Župarić

8.30 – 9.00

1. Marko Ćujo

2. Karlo Opravić

3. Noa Ružanji

9.00 – 9.30

1. Anđelina Šaula

2. Vanja Batarelo

3. Ania Savanović

9.30 – 10.00

1. Tamara Lenđel

2. Leona Subotić

 

TERMINI INICIJALNIH RAZGOVORA

U PODRUČNOM OBJEKTU 'MITNICA'

(H. Gmeinnera bb)

14.06.2013.

8.00 – 8.30

1. Leo Baranj

2. Laura Baranj

3. Dora Ošust

 

TERMINI INICIJALNIH RAZGOVORA

U PODRUČNOM OBJEKTU 'VUKOVAR NOVI'

(Županijska 15)

19.06.2013.

8.00 – 8.30

1. Tia Lovas

2. Lana Andrijašević

3. Lara Guzovski

8.30 – 9.00

1. Tera Molnar

2. Donat Borić

3. Fran Plišo

9.00 – 9.30

1. Jakov Kovačić

2. Ivano Kovačić

3. Bartol Gora

9.30 – 10.00

1. David Adamović

2. Tena Vidović

3. Šimun Miličević

10.00 – 10.30

1. Antonio Šalek

2. Fran Lovrenščak

3. Martin Rora

10.30 – 11.00

1. Tena Vidović

2. Ana Banovak

3. Luka Radan

11.00 – 11.30

1. Nina Žaja

2. Ema Mihečić Cindrić

3. Jakov Čolak

11.30 – 12.00

1. Lucija Trek

2. Ema Šimunović

3. Ante Živaljić

4. Petra Čičak

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I

E. Kvaternika 27, VUKOVAR

Vukovar, 11. lipnja 2013.

PO MITNICA

RANG LISTA ZA PREDUPIS DJECE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2013/2014

Upisana djeca – imaju braću i sestre upisane u PO Mitnicu

1. Leo Baranj

2. Laura Baranj

3. Dora Ošust

Djeca čiji su roditelji naveli alternativan objekt - PO Vukovar novi

1. David Adamović

2. Tena Vidović

3. Lucija Trek

4. Ema Šimunović

5. Jakov Knezović

6. Martin Rora

7. Ante Živaljić

8. Petra Čičak

9. Antonio Šalek

10. Ema Mehičić Cindrić

11. Jakov Čolak

12. Šimun Miličević

13. Fran Plišo

Djeca koja nisu upisana jer u alternativnim objektima nema mjesta

1. Jakov Zujić

2. Antea Dumendžić

3. Petra Bilić Subašić

4. Filip Mašić

Djeca koja nisu upisana jer su roditelji inzistirali za PO Mitnica

1. Gabrijel Vukušić

2. Lucia Topić

3. Josip Bezjak

4. David Tokić

5. Šimun Tokić

Zahtjevi predani nakon isteka roka natječaja

1. Emili Peičević

2. Elena Šarčević

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Dubravka Sabo, prof.