Obavještavamo vas kako Gradska knjižnica Vukovar započinje 9. lipnja 2014. godine sa ljetnim radnim vremenom, koje će vrijediti do 8. rujna 2014. godine.

Ljetno radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, petak od 8:00 do 15:00 sati
utorak, četvrtak od 13:00 do 20:00 sati
subota od 8:00 do 13:00 sati