{gallery}2015/10/16/03{/gallery} U srijedu 14. listopada 2015. godine službeno je započeo STEM projekt – Dječje znanstveno sveučilište i to zajedničkom suradnjom Američkog kutka Vukovar i Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar. Sredstvima Kutka nabavljena je edukativna oprema za STEM (Science Technology Engineering Mathematics) koja uključuje setove za izradu maketa i robota, uređaja i predmeta na solarnu energiju, eksperimente iz fizike i kemije itd.

S obzirom da je STEM područje temeljno zastupljeno u Tehničkoj školi Nikole Tesle Vukovar, Američki kutak Vukovar aktivno je uključio učenike i profesore škole u ovaj zanimljivi projekt. Naime, koordinatorica ACVu-a Anita Baier Jakovac ustupila je STEM opremu Tehničkoj školi, u kojoj će biti dostupna učenicima u okviru stručnih predmeta kao i izbornih aktivnosti te uz nadzor i pomoć profesora Zorana Konjevića i njegovih suradnika.

Na ovoj prvoj radionici učenici su sastavljali robote i predmete koji se pokreću energijom vjetra, sunca, vodika itd., a osim konkretnih modela na raspolaganju su im i STEM časopisi na engleskom jeziku, također privremeno ustupljeni školi na korištenje.

Kako je jedan od ciljeva ovog projekta približiti djeci osnovne škole područje znanosti, u planu su radionice koje će u Američkom kutku Vukovar provoditi učenici Tehničke škole, poučeni novim znanjima i saznanjima kroz STEM opremu i redovna predavanja u okviru škole. Budući da Veleposlanstvo SAD-a aktivno podupire STEM projekt, u planu su i tematska predavanja za učenike i profesore, kao i dodatne aktivnosti za STEM polaznike diljem Hrvatske.

O nastavku suradnje putem STEM-a te igri i mobilnoj aplikaciji za učenje engleskog jezika „Trace Effects", koja je također sad dostupna u školi, koordinatorica ACVu-a razgovarala je s ravnateljem Đorđem Lukićem, kao i drugim djelatnicima škole koji će biti uključeni u ovaj zajednički projekt.

Više slika pogledajte na našoj FB stranici te www.gkvu.hr