Jedan od zadataka odgojitelja u odgojno-obrazovnom procesu je i upoznavanje djece sa računalom , proširivanje njihovih digitalnih kompetencija, te poticanje upotrebe računala na siguran, edukativan i zabavan način.
Vodovod grada Vukovara svojom je donacijom omogućio da u velikoj mjeri podignemo kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa.
Svaka donacija, pa tako i ova za nas ima posebnu vrijednost te se od srca zahvaljujemo Vodovodu grada Vukovara!