U Dječjem vrtiću Vukovar II obilježen je međunarodni dan materinskog jezika.Ove godine, rodila se ideja da taj dan bude obilježen zajedno s djecom nižih razreda osnovnih škola s područja grada Vukovara, a koji su nekada bili polaznici našeg vrtića.

Zajedničkim aktivnostima djece DV Vukovar II i učenicima Osnovne škole Nikole Andrića i Osnovne škole Siniše Glavaševića, istaknuta je važnost njegovanja i očuvanja materinskog jezika koji je dio kuturnog identiteta svakog naroda.

Ovu aktivnost podržalo je Vijeće srpske nacionalne manjine grada Vukovara koje je osiguralo potrebna sredstva za realizaciju.