GLAZBENA ŠETNJA DVORCIMA SLAVONIJE započela je u petak, 9- srpnja 2021. godine prema programu:

T. Albinoni: Koncert za obou, gudače, solist: Dejan Činčurak
i Basso continuo u D-Duru, op. 7, br.6
A. Vivaldi: Koncert za violončelo u A-molu RV 418solistica: Maja Iljovski
A. Vivaldi: Četiri godišnja doba, solist: Béla Nagy

Goste je pozdravila Ružica Marić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar, dok je u ime orkestra koncertu prisustvovao Filip Pavišić, dirigent i ravnatelj Opere HNK Osijek., a u ime grada Vukovara, Josip Paloš, voditelj Odsjeka za predškolski odgoj, školstvo, visoko školstvo i sport. Koncert je održan među eksponatima hiperrealističnih slika autora Zorana Homena iz Križevaca.