Turistički vlakić od 02. studenoga ove godine prestaje prometovati na redovnoj liniji. Vlakić će i dalje biti dostupan za najam zainteresiranim grupama koje to mogu učiniti pozivom Turističkoh zajednici grada Vukovara na tel: 032/442-889. Vlakić će ponovno početi prometovati na redovnoj liniji iduće godine na proljeće, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Zahvaljujemo na razumijevanju!