Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj ovog projekta je Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar".

Posredničko tijelo 1 je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
Posredničko Tijelo 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Ciljanu skupinu projekta "Sportom kroz život" čine djeca i mladi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Projektnim aktivnostima pristupit će se unaprjeđenju kvalitete života djece iz socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Vukovara s ciljem smanjenja siromaštva i socijalne nejednakosti.

Opći cilj je povećati dostupnost sportskih sadržaja za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti na području Grada Vukovara.