Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i ministar državne imovine Goran Marić potpisali su ugovor kojim je Republika Hrvatska Gradu Vukovaru darovala zgradu Radničkoga doma u Borovu naselju. Vrijednost darovane nekretnine je 8.106.000 kuna, a darovana je u svrhu realizacije projekta „Rekonstrukcija zgrade Radnički dom u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta Vukovar".

Gradonačelnik Penava zahvalio je ministru Mariću ističući kako je ovaj projekt investicija u mlade i obrazovanje jer će zgrada koja je zapuštena posljednjih 27 godina postati novom zgradom Veleučilišta Lavoslav Ružička.

„Ova je nekretnina već dugi niz godina bez svoje funkcije. Uslijed nebrige i promjene vlasnika uz ratna je oštećenja dodatno devastirana provalama i pljačkama te oštećenjem same infrastrukture. Ovo je prvi puta nakon svog tog vremena da ova zgrada dolazi u posjed Grada Vukovara, jedinice lokalne samouprave koja zna što učiniti s njome. Putem EU fondova osigurali smo sredstva za prenamjenu zgrade u prostor Veleučilišta Lavoslav Ružička," rekao je gradonačelnik Penava zahvaljujući ministru i ministarstvu što su u jako kratkom vremenu riješili imovinsko-pravne odnose i Gradu Vukovaru darovali iznimno bitne nekretnine.
Ministarstvo državne imovine i Grad Vukovar sklopili su do sada čak pet ugovora o darovanju nekretnina cjelokupne vrijednosti preko 108 milijuna kuna.
„Vukovarci su najbolji svjedoci koliko je Vukovar u područjima darovanih nekretnina živnuo. Do tada su te nekretnine zjapile kao prazne ruševine, podsjetnici nekog drugog i strašnog vremena, a sada imaju svoj smisao i svrhu na zadovoljstvo građanima grada Vukovara," istaknuo je gradonačelnik Penava.

Ministar Marić je rekao da uvijek za Vukovar ima posebne emocije jer je Vukovar u temeljima povijesti moderne hrvatske države te da je ova Vlada za Vukovar učinila više negoli sve dosadašnje vlade zajedno.
„Posebice me veseli što će ova nekretnina postati Veleučilište jer tamo gdje je Veleučilište, tamo su i mladi. Gdje su mladi tu je i život. Gdje je život tu je i budućnost, a ovu Vladu najviše interesira budućnost Vukovara. Ovo najbolje potvrđuje našu tezu da je imovina najbolja veleposlanica života," poručio je ministar Marić.

Također, ministar Marić zamjeniku načelnika Općine Adnrijaševci Anti Rajkoviću uručio je Odluku o darovanju zemljišne čestice površine sedam hektara na kojoj je nekad bilo prognaničko naselje Blace koje će sada postati stambeno naselje.