U povodu uhićenja vukovarsko-srijemskog župana g. Damira Dekanića, Grad Vukovar kao sjedište Vukovarsko-srijemske županije izražava žaljenje jer je naša županija danas stavljena u centar izrazito negativnog zbivanja i konteksta.

Ljudski je pogriješiti, no treba biti spreman u svakom trenutku snositi odgovornost za svoje odluke. Posebno je važno da osobe koje u društvu obnašaju važne funkcije i dužnosti ne bježe od takve odgovornosti ili pak koriste svoju funkciju u svrhu prikrivanja ili izvrtanja istine.

Župan Dekanić ovime je nanio ogromnu štetu ugledu Vukovarsko-srijemske županije, ali i PU vukovarsko-srijemske. Zbog njegove nepromišljenosti, na kazneno djelo potaknute su i tri službene osobe kojima je zbog županove lakomislenosti i želje za bijegom od odgovornosti u pitanje dovedena i životna egzistencija. Ipak, to ih ne oslobađa odgovornosti jer naposljetku svatko donosi odluke za sebe. Nažalost, ova situacija baca sjenu na sve istrage koje je vodila PU vukovarsko-srijemska, a u koje su uključene politički istaknute osobe.

Vukovarsko-srijemska županija, uz velike gospodarske izazove suočava se s velikim demografskim problemima i odljevom stanovništva te je za njezino dobro kao i dobro svih stanovnika županije neophodno da nju i njezine interese svakodnevno zastupa osoba koja će pokazati visoku razinu ljudske, ali i političke odgovornosti.

Nadamo se kako će g. Dekanić u ovom trenutku postupiti savjesno te dozvoliti građanima da upravljanje županije prepuste osobi koja će raditi na dobrobit cijele županije i svih njezinih žitelja. 

 

                                                                                              GRAD VUKOVAR