Čestitka djelatnika OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar za Dan grada 2020. godine.
Tekst napisala profesorica hrvatskog jezika, Ivana Veber.

ČESTITKA